Oferta firmy
Ryczałt Ewidencjonowany

1) prowadzenie i przechowywanie przez Biuro Rachunkowe następującej dokumentacji podatkowej:

  • ewidencji ryczałtu,
  • ewidencji dla celów podatku od towarów i usług,
  • wykazu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
  • dokonywania rozliczeń podatku VAT w ramach prowadzonej przez Podatnika działalności gospodarczej

2) sporządzanie deklaracji podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku VAT.